Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Institut Blanxart
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:59  08:25  09:23  10:21  11:19  12:10  
   08:54  09:50  10:49  11:47  12:45  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:12  15:07  16:31  17:28  18:28  19:20
 13:44  14:39  15:36  16:59  17:59  18:57  19:56
     15:58        
 20h  21h  22h
 20:25  21:19  22:13        
 20:52  21:47  22:38        

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: