Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Institut Blanxart
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:04  08:01  09:09  10:12  11:01  12:03
   07:31  08:17  09:21  10:27  11:17  12:15
   07:45  08:32  09:41  10:46  11:32  12:36
     08:49  09:56    11:48  12:52
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:12  15:15  16:03  17:00  18:13  19:03
 13:25  14:27  15:30  16:19  17:23  18:31  19:18
 13:40  14:44  15:47  16:33  17:40  18:47  19:29
 13:56  14:54    16:48  17:56    19:52
 20h  21h  22h
 20:11  21:11  22:06        
 20:26  21:26  22:18        
 20:40  21:40  22:35        
 20:53            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: