Mercadal dels dimecres


    Sentit: CAN PARELLADA -ST.LLORENÇ

  L14 DIMECRES > Pl. la Pola
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:53  09:49  10:45  11:41  12:37    
 13h
 13:33            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: