Mercadal dels dimecres


    Sentit: CAN PARELLADA -ST.LLORENÇ

  L14 DIMECRES > Estació Est
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:47  09:43  10:39  11:35  12:31    
 13h
 13:27            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: