Mercadal dels dimecres


    Sentit: CAN PARELLADA -ST.LLORENÇ

  L14 DIMECRES > Oceania
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:31  09:27  10:23  11:19  12:16    
 13h
 13:12            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: