Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Can Parellada
 09h  10h  11h  12h
 09:22  10:18  11:14  12:11      
 13h  14h
 13:07  14:03          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: