Mercadal dels dimecres


    Sentit: ST.LLORENÇ-CAN PARELLADA

  L14 DIMECRES > Estació Est
 09h  10h  11h  12h
 09:09  10:05  11:01  12:54      
     11:58        
 13h
 13:50            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: