Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > Josep Trueta
 08h  09h  11h
 08:11  09:50  11:00        
     11:35        
 13h  14h  18h  20h
 13:11  14:23  18:07  20:08      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: