Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > B. Ragón
 08h  09h  10h  12h
 08:11  09:06  10:16  12:27      
 13h  14h  17h  18h  19h
 13:38  14:54  17:23  18:39  19:27    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: