Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Adra
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:09  08:11  09:17  10:20  11:01  12:03
 06:50  07:29  08:32  09:39  10:41  11:22  12:24
   07:49  08:55  09:59    11:43  12:45
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:09  15:13  16:14  17:17  18:00  19:07
 13:27  14:31  15:32  16:35  17:38  18:23  19:29
 13:48  14:52  15:53  16:56    18:45  19:51
 20h  21h  22h
 20:12  21:13  22:09        
 20:33  21:32          
 20:54  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: