Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Pl. de la Cultura
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:08  08:10  09:16  10:19  11:00  12:02
 06:49  07:28  08:31  09:38  10:40  11:21  12:23
   07:48  08:54  09:58    11:42  12:44
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:08  15:12  16:13  17:16  18:22  19:06
 13:26  14:30  15:31  16:34  17:37  18:44  19:28
 13:47  14:51  15:52  16:55  17:59    19:50
 20h  21h  22h
 20:11  21:12  22:08        
 20:32  21:31          
 20:53  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: