Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Ctra. de Rellinars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:23  07:22  08:22  09:24  10:25  11:27  12:29
 06:51  07:51  08:52  09:55  10:56  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:03  15:05  16:06  17:07  18:08  19:11
 13:32  14:34  15:35  16:36  17:37  18:40  19:43
 20h  21h  22h
 20:14  21:16  22:13        
 20:45  21:45  22:42        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: