Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Complex Funerari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:11  07:08  08:11  09:16  10:19  11:00  12:02
 06:29  07:28  08:32  09:37  10:39  11:21  12:23
 06:48  07:50  08:54  09:58    11:41  12:43
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:09  15:10  16:13  17:15  18:21  19:05
 13:26  14:29  15:31  16:33  17:37  18:43  19:27
 13:47  14:50  15:52  16:54  17:59    19:49
 20h  21h
 20:11  21:13          
 20:32  21:33          
 20:52  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: