Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Complex Funerari
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:42  06:01  07:18  08:01  09:08  10:12  11:15
   06:15  07:40  08:23  09:30  10:33  11:36
   06:39    08:46  09:51  10:54  11:57
   06:59          
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:18  13:00  14:05  15:09  16:11  17:16  18:21
 12:39  13:21  14:27  15:30  16:32  17:38  18:44
   13:43  14:48  15:50  16:53  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:06  20:13  21:15  22:14      
 19:28  20:34  21:36  22:30      
 19:51  20:54  21:53  22:47      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: