Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Complex Funerari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:19  07:17  08:00  09:05  10:10  11:12  12:14
 06:38  07:40  08:21  09:27  10:30  11:32  12:34
 06:58    08:43  09:49  10:51  11:53  12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:20  15:01  16:02  17:06  18:11  19:17
 13:38  14:41  15:22  16:23  17:28  18:33  19:39
 13:59    15:42  16:44  17:49  18:55  
 20h  21h
 20:01  21:03          
 20:23  21:23          
 20:43  21:40          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: