Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Complex Funerari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:22  07:22  08:24  09:26  10:27  11:29  12:00
 06:52  07:54  08:55  09:56  10:58    12:32
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:05  15:06  16:07  17:08  18:11  19:14
 13:35  14:35  15:37  16:38  17:39  18:42  19:45
 20h  21h  22h
 20:16  21:17  22:14        
 20:47  21:45          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: