Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Pl. Catalunya
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:35  06:08  07:11  08:14  09:21  10:04  11:07
 05:54  06:32  07:31  08:37  09:43  10:25  11:28
   06:52  07:52  08:59    10:46  11:49
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:10  13:13  14:19  15:01  16:03  17:08  18:13
 12:31  13:35  14:40  15:22  16:24  17:30  18:36
 12:52  13:57    15:42  16:45  17:51  18:58
 19h  20h  21h  22h
 19:20  20:05  21:07  22:07      
 19:43  20:26  21:28  22:23      
   20:46  21:46  22:40      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: