Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Miquel Vives
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:35  06:08  07:11  08:15  09:00  10:05  11:08
 05:54  06:32  07:32  08:38  09:22  10:26  11:29
   06:52  07:53    09:44  10:47  11:50
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:11  13:14  14:20  15:02  16:04  17:09  18:14
 12:32  13:36  14:41  15:23  16:25  17:31  18:37
 12:53  13:58    15:43  16:46  17:52  18:59
 19h  20h  21h  22h
 19:21  20:06  21:08  22:07      
 19:44  20:27  21:29  22:23      
   20:47  21:46  22:40      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: