Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Ctra. de Rellinars
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:27  06:00  07:01  08:03  09:09  10:14  11:17
 05:46  06:23  07:21  08:25  09:31  10:35  11:38
   06:42  07:41  08:47  09:53  10:56  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:20  13:02  14:08  15:11  16:14  17:18  18:01
 12:41  13:24  14:29  15:32  16:35  17:39  18:24
   13:46  14:50  15:53  16:56    18:46
 19h  20h  21h  22h
 19:08  20:15  21:18  22:13      
 19:31  20:36  21:36  22:30      
 19:53  20:57  21:57        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: