Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Ctra. de Rellinars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:04  07:01  08:00  09:07  10:10  11:12  12:14
 06:23  07:20  08:23  09:29  10:31  11:33  12:34
 06:42  07:39  08:45  09:50  10:52  11:54  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:00  15:02  16:04  17:08  18:13  19:19
 13:39  14:21  15:23  16:25  17:29  18:35  19:41
   14:41  15:43  16:46  17:51  18:57  
 20h  21h
 20:03  21:05          
 20:23  21:24          
 20:44            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: