Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Pl. de la Cultura
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:03  07:18  08:20  09:04  10:08  11:10  12:12
 06:21  07:37  08:42  09:26  10:29  11:31  12:32
 06:40  07:58    09:48  10:50  11:52  12:54
 06:59            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:19  15:00  16:02  17:05  18:10  19:16
 13:37  14:39  15:21  16:23  17:26  18:32  19:38
 13:58    15:41  16:44  17:48  18:54  
 20h  21h
 20:00  21:03          
 20:21  21:22          
 20:42            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: