Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Pl. de la Cultura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:26  06:22  07:00  08:01  09:07  10:12  11:15
 05:45  06:41  07:19  08:23  09:29  10:33  11:36
 05:59    07:39  08:45  09:51  10:54  11:57
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:18  13:00  14:06  15:09  16:12  17:16  18:22
 12:39  13:22  14:27  15:30  16:33  17:37  18:44
   13:44  14:48  15:51  16:54  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:06  20:13  21:17  22:12      
 19:29  20:34  21:35  22:29      
 19:51  20:56  21:56        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: