Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Adra
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:02  07:17  08:19  09:03  10:07  11:09  12:11
 06:20  07:36  08:41  09:25  10:28  11:30  12:31
 06:39  07:57    09:47  10:49  11:51  12:53
 06:58            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:18  15:20  16:01  17:04  18:09  19:15
 13:36  14:38  15:40  16:22  17:25  18:31  19:37
 13:57  14:59    16:43  17:47  18:53  19:59
 20h  21h
 20:20  21:02          
 20:41  21:21          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: