Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Les Fonts
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:05  08:15  09:28  10:03  11:14  12:25
   07:40  08:52    10:39  11:50  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:12  15:23  16:34  17:10  18:22  19:34
 13:37  14:48  15:59    17:46  18:58  
 20h  21h  22h  23h
 20:10  21:20  22:29  23:04      
 20:46  21:56          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: