Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Itàlia
 08h  09h  10h  11h
 08:10  09:25  10:39  11:52      
 13h  14h  15h  16h  18h  19h  20h
 13:06  14:20  15:34  16:48  18:03  19:18  20:33
 21h
 21:46            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: