Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Oceania
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:24  07:33  08:08  09:21  10:32  11:07  12:18
 06:58    08:45  09:56    11:43  12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:30  14:05  15:16  16:27  17:03  18:15  19:27
   14:41  15:52    17:39  18:51  
 20h  21h  22h
 20:03  21:13  22:22        
 20:39  21:49  22:57        

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: