Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > França
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:23  07:32  08:07  09:20  10:31  11:06  12:17
 06:57    08:44  09:55    11:42  12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:29  14:04  15:15  16:26  17:02  18:14  19:26
   14:40  15:51    17:38  18:50  
 20h  21h  22h
 20:02  21:12  22:21        
 20:38  21:48  22:56        

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: