Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Parc Vallès
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:57  08:34  09:10  10:21  11:32  12:07  
     09:45  10:56    12:43  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:19  14:30  15:05  16:16  17:28  18:04  19:16
 13:54    15:41  16:52    18:40  19:52
 20h  21h
 20:28  21:02          
   21:38          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: