Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > CAP Sud
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:56  08:33  09:09  10:20  11:31  12:06  
     09:44  10:55    12:42  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:29  15:04  16:15  17:27  18:03  19:15
 13:53    15:40  16:51    18:39  19:51
 20h  21h
 20:27  21:01          
   21:37          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: