Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Germà Joaquim
 06h  07h  09h  10h  11h  12h
 06:45  07:55  09:10  10:24  11:37  12:51  
 14h  15h  16h  17h  19h  20h
 14:05  15:19  16:33  17:48  19:03  20:18  
 21h
 21:31            

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: