Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Vapor Universitari
 06h  07h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:50  09:04  10:18  11:31  12:45  
 13h  15h  16h  17h  18h  20h
 13:59  15:13  16:27  17:42  18:57  20:12  
 21h
 21:25            

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: