Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Vapor Universitari
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:50  08:26  09:02  10:13  11:24  12:35  
     09:37  10:48  11:59    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:22  15:33  16:08  17:20  18:32  19:08
 13:46  14:57    16:44  17:56    19:44
 20h  21h
 20:20  21:30          
 20:54            

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: