Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Topete
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:36  08:12  09:23  10:34  11:10  12:21  
   08:47  09:59    11:45  12:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:32  14:08  15:19  16:30  17:05  18:17  19:29
   14:43  15:54    17:41  18:53  
 20h  21h
 20:05  21:16          
 20:40  21:49          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: