Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > Parc Vallès
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:27  08:03  09:14  10:25  11:01  12:12  
   08:38  09:50    11:36  12:47  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:23  14:34  15:10  16:21  17:32  18:08  19:20
 13:59    15:45  16:56    18:44  19:56
 20h  21h
 20:31  21:07          
   21:40          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: