Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > Amèrica
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:34  06:08  07:18  08:29  09:05  10:16  11:27
   06:43  07:54    09:41  10:52  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:14  14:25  15:01  16:12  17:23  18:35
 12:38  13:50    15:36  16:47  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:11  20:22  21:31  22:07      
 19:47  20:58          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: