Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > França
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:33  06:07  07:17  08:28  09:04  10:15  11:26
   06:42  07:53    09:40  10:51  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:02  13:13  14:24  15:00  16:11  17:22  18:34
 12:37  13:49    15:35  16:46  17:58  
 19h  20h  21h  22h
 19:10  20:21  21:30  22:06      
 19:46  20:57          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: