Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > Oceania
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:32  06:06  07:16  08:27  09:03  10:14  11:25
   06:41  07:52    09:39  10:50  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:12  14:23  15:34  16:10  17:21  18:33
 12:36  13:48  14:59    16:45  17:57  
 19h  20h  21h  22h
 19:09  20:20  21:29  22:05      
 19:45  20:56          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: