Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Roma
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:13  08:23  09:35  10:10  11:21  12:32  
 07:48  08:59    10:46  11:57    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:19  15:30  16:06  17:17  18:29  19:05
 13:44  14:55    16:41  17:53    19:41
 20h  21h
 20:17  21:27          
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: