Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Estació Les Fonts
 07h  08h  09h  10h  12h
 07:09  08:22  09:37  10:50  12:04    
 13h  14h  15h  17h  18h  19h  20h
 13:18  14:32  15:46  17:00  18:15  19:30  20:44
 21h
 21:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: