Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Les Fonts
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:10  08:20  09:32  10:07  11:18  12:29  
 07:45  08:56    10:43  11:54    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:16  15:27  16:03  17:14  18:26  19:02
 13:41  14:52    16:38  17:50    19:38
 20h  21h
 20:14  21:24          
 20:50            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: