Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Àrea Olímpica
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:24  06:10  07:19  08:05  09:09  10:02  11:06
   06:34  07:45  08:16  09:22  10:13  11:17
   06:55  07:54  08:26  09:31  10:24  11:28
       08:36  09:41  10:35  11:40
       08:46  09:51  10:45  11:50
       08:58    10:55  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:07  14:08  15:00  16:02  17:05  18:01
 12:12  13:17  14:19  15:10  16:13  17:18  18:12
 12:23  13:28  14:30  15:22  16:24  17:28  18:23
 12:34  13:39  14:40  15:32  16:34  17:39  18:33
 12:45  13:48  14:50  15:43  16:44  17:50  18:44
 12:56  13:58    15:52  16:54    18:55
 19h  20h  21h  22h
 19:06  20:09  21:09  22:08      
 19:17  20:20  21:20  22:57      
 19:28  20:30  21:31        
 19:38  20:41  21:48        
 19:49  20:59  21:58        
 19:59            

  Tots els vehicles són adaptats   EQUIPAMENTS ESPORTIUS PROPERS :
ÀREA OLÍMPICA MUNICIPAL
Correspondència amb: