Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Ctra. de Rellinars
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:23  06:09  07:18  08:04  09:07  10:00  11:04
   06:33  07:44  08:14  09:20  10:11  11:15
   06:54  07:53  08:24  09:29  10:22  11:26
       08:34  09:39  10:33  11:38
       08:44  09:49  10:43  11:48
       08:56    10:53  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:10  13:05  14:06  15:08  16:00  17:03  18:10
 12:21  13:15  14:17  15:20  16:11  17:16  18:21
 12:32  13:26  14:28  15:30  16:22  17:26  18:31
 12:43  13:37  14:38  15:41  16:32  17:37  18:42
 12:54  13:46  14:48  15:50  16:42  17:48  18:53
   13:56  14:58    16:52  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:04  20:07  21:07  22:07      
 19:15  20:18  21:18  22:56      
 19:26  20:28  21:29        
 19:36  20:39  21:47        
 19:47  20:57  21:57        
 19:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: