Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Germà Joaquim
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:00  06:10  07:20  08:10  09:04  10:01  11:06
 05:46  06:31  07:29  08:21  09:16  10:12  11:16
   06:55  07:38  08:32  09:27  10:22  11:27
     07:48  08:42  09:39  10:33  11:38
     07:59  08:53  09:50  10:44  11:49
           10:55  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:07  14:01  15:03  16:06  17:10  18:06
 12:11  13:18  14:11  15:14  16:16  17:21  18:17
 12:22  13:28  14:21  15:24  16:26  17:32  18:29
 12:33  13:39  14:31  15:34  16:37  17:44  18:40
 12:45  13:50  14:42  15:45  16:48  17:55  18:52
 12:56    14:52  15:56  16:59    
 19h  20h  21h  22h
 19:03  20:09  21:02  22:04      
 19:14  20:22  21:14  22:51      
 19:25  20:38  21:27        
 19:36  20:50  21:40        
 19:47            
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: