Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Pl. la Sardana
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:14  08:14  09:02  10:02  11:16  12:11  
 07:29  08:31  09:20  10:18  11:33  12:31  
 07:42  08:46  09:31  10:37  11:51  12:50  
 07:59    09:45  10:57      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:06  15:06  16:06  17:07  18:10  19:14
 13:21  14:24  15:20  16:20  17:23  18:26  19:31
 13:32  14:37  15:36  16:35  17:39  18:42  19:44
 13:48  14:50  15:52  16:50  17:55  18:58  19:59
 20h  21h  22h
 20:15  21:10  22:00        
 20:31  21:27  22:19        
 20:49  21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: