Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Pl. Canjàyar
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:07  08:10  09:00  10:02  11:08  12:14
 06:46  07:23  08:26  09:16  10:19  11:25  12:32
   07:39  08:43  09:30  10:35  11:40  12:49
   07:54    09:47  10:52  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:11  15:00  16:05  17:11  18:03  19:09
 13:24  14:27  15:16  16:19  17:30  18:19  19:25
 13:40  14:43  15:31  16:34  17:46  18:36  19:41
 13:55    15:49  16:52    18:52  19:57
 20h  21h  22h
 20:13  21:23  22:13        
 20:28  21:49  22:42        
 20:44            
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: