Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Pl. Canjàyar
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:08  08:08  09:14  10:12  11:10  12:05  
 07:23  08:25  09:25  10:31  11:27  12:25  
 07:36  08:40  09:39  10:51  11:45  12:44  
 07:53  08:56  09:56        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:00  15:00  16:00  17:01  18:04  19:08
 13:15  14:18  15:14  16:14  17:17  18:20  19:25
 13:26  14:31  15:30  16:29  17:33  18:36  19:38
 13:42  14:44  15:46  16:44  17:49  18:52  19:53
 20h  21h  22h
 20:09  21:04  22:13        
 20:25  21:21          
 20:43  21:38          
   21:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: