Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Josep Llimona
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:09  07:06  08:08  09:15  10:01  11:07  12:13
 06:45  07:22  08:24  09:29  10:18  11:24  12:31
   07:38  08:41  09:46  10:34  11:39  12:48
   07:53  08:58    10:51  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:09  15:15  16:04  17:09  18:01  19:07
 13:22  14:25  15:30  16:18  17:28  18:17  19:23
 13:38  14:41  15:48  16:33  17:44  18:34  19:40
 13:53  14:58    16:51    18:50  19:56
 20h  21h  22h
 20:12  21:22  22:12        
 20:27  21:48  22:41        
 20:43            
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: