Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Josep Llimona
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:07  08:06  09:12  10:11  11:09  12:04  
 07:22  08:23  09:24  10:30  11:26  12:24  
 07:35  08:38  09:38  10:50  11:44  12:43  
 07:52  08:54  09:55        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:16  15:13  16:13  17:00  18:02  19:06
 13:13  14:29  15:29  16:28  17:15  18:18  19:23
 13:24  14:42  15:45  16:43  17:31  18:34  19:37
 13:40  14:58  15:59    17:47  18:50  19:52
 13:58            
 20h  21h  22h
 20:08  21:03  22:12        
 20:24  21:20          
 20:42  21:37          
   21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: