Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Eugeni dOrs
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:07  07:04  08:06  09:13  10:16  11:05  12:11
 06:43  07:20  08:22  09:27  10:32  11:22  12:29
   07:36  08:39  09:44  10:49  11:37  12:46
   07:51  08:56  09:59    11:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:07  15:13  16:02  17:07  18:15  19:05
 13:20  14:23  15:28  16:16  17:26  18:32  19:21
 13:36  14:39  15:46  16:31  17:42  18:48  19:38
 13:51  14:56    16:49  17:59    19:54
 20h  21h  22h
 20:10  21:20  22:10        
 20:25  21:46  22:39        
 20:41            
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: