Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > B. Ragón
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:56  06:32  07:09  08:09  09:00  10:04  11:10
   06:53  07:25  08:26  09:15  10:20  11:25
     07:38  08:43  09:32  10:37  11:42
     07:53    09:47  10:53  11:58
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:16  13:06  14:11  15:00  16:04  17:13  18:02
 12:32  13:24  14:27  15:16  16:19  17:29  18:19
 12:49  13:39  14:43  15:34  16:36  17:46  18:35
   13:55    15:50  16:54    18:52
 19h  20h  21h  22h
 19:08  20:13  21:08  22:27      
 19:25  20:29  21:34        
 19:41  20:44  21:58        
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: