Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:54  07:09  08:08  09:10  10:16  11:12  12:09
   07:22  08:23  09:24  10:36  11:30  12:27
   07:37  08:39  09:41  10:55  11:49  12:45
   07:51  08:57  09:57      12:57
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:02  15:15  16:14  17:00  18:03  19:08
 13:26  14:15  15:31  16:29  17:16  18:19  19:22
 13:44  14:28  15:45  16:45  17:32  18:35  19:37
   14:43  15:59    17:47  18:51  19:54
   14:58          
 20h  21h
 20:10  21:06          
 20:28  21:23          
 20:49  21:39          
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: