Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:45  07:18  08:30  09:07  10:20  11:31  12:07
   07:54    09:43  10:55    12:44
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:34  15:10  16:21  17:33  18:10  19:24
 13:57    15:46  16:57    18:47  
 20h  21h  22h
 20:01  21:10  22:17        
 20:37  21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: