Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Marconi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:53  07:08  08:07  09:09  10:15  11:11  12:08
   07:21  08:22  09:23  10:35  11:29  12:26
   07:36  08:38  09:40  10:54  11:48  12:44
   07:50  08:56  09:56      12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:01  15:14  16:13  17:15  18:02  19:07
 13:25  14:14  15:30  16:28  17:31  18:18  19:21
 13:43  14:27  15:44  16:44  17:46  18:34  19:36
   14:42  15:58  16:59    18:50  19:53
   14:57          
 20h  21h
 20:09  21:05          
 20:27  21:22          
 20:48  21:38          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: