Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Millars
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:04  09:15  10:04  11:11  12:03  
 07:21  08:18  09:32  10:22  11:30  12:21  
 07:47  08:35  09:48  10:36  11:46  12:38  
   08:53    10:54    12:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:07  15:17  16:08  17:14  18:09  19:04
 13:34  14:24  15:36  16:23  17:33  18:29  19:22
 13:49  14:41  15:52  16:38  17:51  18:45  19:40
   14:57    16:55      19:59
 20h  21h  22h
 20:15  21:14  22:12        
 20:31  21:37  22:35        
 20:43    22:49        
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: