Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Bidasoa
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:33  07:02  08:10  09:10  10:10  11:10  12:12
   07:27  08:30  09:26  10:26  11:26  12:30
   07:50  08:49  09:43  10:39  11:41  12:45
       09:55  10:55  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:04  15:05  16:07  17:06  18:13  19:02
 13:18  14:20  15:21  16:20  17:22  18:31  19:17
 13:33  14:36  15:37  16:35  17:38  18:47  19:32
 13:48  14:50  15:52  16:50  17:53    19:48
 20h  21h  22h
 20:03  21:09  22:13        
 20:16  21:20  22:39        
 20:29  21:31  22:59        
 20:43  21:45          
 20:54  21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: