Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Bidasoa
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:59  07:20  08:03  09:14  10:03  11:10  12:02
   07:46  08:17  09:31  10:21  11:29  12:20
     08:34  09:47  10:35  11:45  12:37
     08:52    10:53    12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:06  15:16  16:07  17:13  18:08  19:03
 13:33  14:23  15:35  16:22  17:32  18:28  19:21
 13:48  14:40  15:51  16:37  17:50  18:44  19:39
   14:56    16:54      19:58
 20h  21h  22h
 20:14  21:13  22:11        
 20:30  21:36  22:34        
 20:42    22:48        
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: