Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Bidasoa
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:16  09:04  10:24  11:24  12:22  
 07:30  08:38  09:30  10:56  11:52  12:52  
 07:53    09:56        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:17  15:10  16:05  17:25  18:23  19:18
 13:49  14:45  15:38  16:33  17:54  18:50  19:46
       16:59      
 20h  21h  22h
 20:15  21:09  22:23        
 20:41  21:34  22:51        
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: